Target Lulusan

1.          Agama
a.    Menguasai praktik ibadah dengan benar dan sesuai sunnah Rasulullah SAW.
b.  Mampu membaca Al Qur’an dengan baik, benar dan indah sesuai dengan tajwid, mengikuti murothal Imam Masjid Haram dan Imam besar lainnya.
c.  Mampu menghafal Al Qur’an minimal 3 juz serta surat/ayat-ayat pilihan lainnya.
d.   Mampu menghafal hadits shahih popular sehari-hari, minimal 100 hadits dan artinya.
e.   Berakhlak islami dan menggunakan ayat Al Qur’an serta  hadits dalam kehidupan kehidupan sehari-hari.
f.     Mampu bercakap-cakap dan mendengarkan Bahasa Arab untuk tingkat pemula.
g.    Mampu menulis dan membaca Bahasa Arab dengan baik.

2.         Akademik
a.    Mampu menuntaskan kurikulum Standar Nasional secara optimal.
b.    Memiliki kemampuan melebihi Kurikulum Standar Nasional di bidang tertentu, seperti: Matematika, Bahasa Indonesia, Sains, Ilmu Pengetahuan Sosial.
c.    Mampu bercakap-cakap dan mendengarkan Bahasa Inggris untuk tingkat pemula.
d.    Mampu menguasai IPTEK sesuai dengan perkembangan usianya.
e.    Mempunyai wawasan universal.

No comments:

Post a Comment

Jadwal Sholat

Follow by Email

Accordition

Yayasan Fatimah Az Zahra Lampung memiliki cabang pendidkan formal maupun non formal diantaranya: PG & TK Islam Az Zahra, SD Islam Az Zahra, dan Az Zahra Al Qur'an School.

TK Islam Az Zahra Bandar Lampung, merupakan Pendidikan formal untuk usia dini, diantaranya ada Play Group, TK A dan TK B.

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung, merupakan pendidikan formal tingkat dasar yang mengedepankan pendidikan islami berbasis teknologi untuk menciptakan generasi yang Islami dan mampu bersaing dalam IPTEK.

Az Zahra Al Qur'an School merupakan pendidikan non formal yang terdiri dari Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Rumah Menghafal Al Qur'an (RMA).