Seluruh Murid SD Islam Az Zahra Serius dalam Mengerjakan UTS

| No comment
Pekan UTS SD Islam Az zahra Bandar Lampung. Seluruh siswa mengerjakan soal-soal UTS dengan serius dan sungguh-sungguh.

Dengan kejujuran, keyakinan dan disertai Doa yang tulus dari dasar hati maka Insyaallah hasilnya merupakan suatu keberkahan dan akan menjadikan anak didik kita menjadi insan yang Beriman dan Bertaqwa kepada Allah SWT.
Semangat ya buat ananda semuanya, Ayah/Bunda kalian pasti mendoakan yang terbaik untukmu.

Tags : , , ,

No comments:

Post a Comment

Jadwal Sholat

Follow by Email

Accordition

Yayasan Fatimah Az Zahra Lampung memiliki cabang pendidkan formal maupun non formal diantaranya: PG & TK Islam Az Zahra, SD Islam Az Zahra, dan Az Zahra Al Qur'an School.

TK Islam Az Zahra Bandar Lampung, merupakan Pendidikan formal untuk usia dini, diantaranya ada Play Group, TK A dan TK B.

SD Islam Az Zahra Bandar Lampung, merupakan pendidikan formal tingkat dasar yang mengedepankan pendidikan islami berbasis teknologi untuk menciptakan generasi yang Islami dan mampu bersaing dalam IPTEK.

Az Zahra Al Qur'an School merupakan pendidikan non formal yang terdiri dari Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) dan Rumah Menghafal Al Qur'an (RMA).